Blog 2 – Documentatie eindproject Arduino

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe vaak men de laatste tijd gebruikt maakt van technologieën om data op te slaan en te verwerken met verschillende programma’s en elektronica. Je zou er van verschieten wat je allemaal kan programeren. Ook ik als netwerkeconoom wou voor mijn startup project gebruik maken van de technologieën om ons idee efficiënter te maken en een voordelige optie toevoegen door het opslaan en verwerken van data. Ons project draait om het belang van hygiëne op de lagere- en kleuterscholen. Kort gezegd ontworpen we een kindvriendelijke dispenser verwerkt in een figuur dat het ontsmetten van de handen aantrekkelijker maakt voor onze doelgroep. 

Wij maakten kennis met de software ‘Arduino’ met een daarbij horende set met verschillende microcontroller-boards, sensoren, actuatoren,… Zo heb ik een samenstelling gemaakt om op een voordelige manier mijn arduinoproject aan te sturen en te verwerken in onze figuur van onze SBP. Mijn doel was om via een sensor data op te slaan.

Arduino with PIR and light sensor, LCD display and speaker | Tinkercad

In eerste instantie ben ik te werk gegaan met het in elkaar steken van een project dat via een sensor bij de dispenser het aantal ontsmette handen zou tellen en die data opslaan in een geintegreerd Excel bestand. Daarbij zit er een led lampje aangesloten op het moederbord die zal branden zodra de sensor een beweging (van een hand) detecteerd, en een led scherm dat aangeeft hoeveel keer dat is gebeurd. U weet nu kort hoe ik met Arduino te werk ga en hoe het board is opgebouwd. Deze hardware kan namelijk geen opdrachten uitvoeren zonder dat iemand doorgeeft wat er moet gebeuren. Hier komt de Arduino software bij kijken.Ik gebruikte verschillende functies met vooraf gedefinieerde codes om een bepaalde instructie door te geven aan het board. Het board stuurt vervolgens die instruties door naar de actuatoren, en ten slotte wordt de data opgeslaan en zal het led lampje branden alsook het scherm beginnen tellen. 

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld de scholen een overzicht hebben van hoeveel keer personen gebruik hebben gemaakt van de dispenser, en het vergemakkelijkt het proces voor de gebruikers om een lampje te zien branden als de sensor iets detecteerd. Zo zie je maar hoe gemakkelijk je de fysieke wereld in connectie kan brengen met de online data wereld. 

Door beperkte kennins en weinig ervaring met het Arduino project, ben ik er niet volledig in geslaagd een funcionerend einresultaat te presenteren en heb het led scherm moeten verwijderen. Ik presenteerde een beperkte versie van mijn model en zorgde dat de led ging branden met daarbij een propellor aangesoten die op het zelfde moment de signalen uit als het led lampje. Hiermee wou ik aantonen dat als 2e optie er een mogelijkheid is om zelf de dispenser aan te sluiten in plaats van de propellor en er zo voor te zorgen dat ik een goed werkende elektrische dispenser zou kunnen ontwikkelen. Mijn doelstelling in de loop van tijd is om mijn orighineel ontwerp verder te programeren en volledig uit te werken zodat deze kan worden verwerkt in onze SBP figuur.